La Bomba

Klubová karta

Sú vaše návštevy pravidelné? Radi využívate zľavy?

Zjednodušte si príchody, registrácie a úhrady klubovou kartou. O klubovú kartu môžete požiadať kedykoľvek, priamo v klube (vypísaním objednávkového formulára). Vybavuje sa na počkanie a je použiteľná okamžite.

Čo je účelom klubovej karty?

 • urýchliť proces vstupov (lekcie, párty, workshopy...) a nákupov občerstvenia.  Karta nahrádza bežné platidlá (bankovky, mince, kreditné karty, stravné lístky...), funguje ako interný platobný nástroj „člena klubu“.
 • zvýhodňovať pravidelných návštevníkov - členov klubu rôznymi zľavami - formou navýšenia kreditu ("cashback")

Aké výhody má klubová karta?

 • klubovú kartu s kreditom 40€ získate na počkanie, úhradou sumy 40€
 • kredit môžete začať používať okamžite a na všetko (pasy, vstupy, občerstvenie..)
 • používaním kreditu kredit získavate (zľava formou navýšenia kreditu)
 • kredit má neobmedzenú platnosť
 • poteší ako darček s ľubovoľnou výškou kreditu (minimum 40 €) - objednajte TU
 • možnosť spojenia s 30-dňovým PARTY, CLASS a BOMBA PASS-om, ktoré poskytujú neobmedzené vstupy na predmetné udalosti (info TU)
 • oprávňuje držiteľa k pokročilejšiemu poskytovaniu spätnej väzby a tým k významnejšiemu ovplyvňovaniu kvality služieb
 • oprávňuje držiteľa k navrhovaniu inštruktorov a externých partnerov, ktorých by uvítal v programe klubu (v procese prípravy)
 • oprávňuje držiteľa k využívaniu služieb hlavného baru, určeného na obsluhu iba držiteľov klubovej karty (v procese prípravy)
 • umožňuje držiteľovi priame podieľanie sa na činnostiach súvisiacich s prevádzkou klubu, ako napríklad asistencia inštruktorovi na lekciách (v procese prípravy)
 • ďalšie pripravované

Aktuálne zľavy a výhody:

 • 10% - nealko nápoje - formou navýšenia kreditu (CashBack)
 • 15%  - limonády - formou navýšenia kreditu (CashBack)
 • 30-dňový PARTY PASS - neobmedzené vstupy na tančiarne a párty za 20€
 • 30-dňový CLASS PASS - neobmedzené vstupy na lekcie za 40€
 • 30-dňový BOMBA PASS - neobmedzené vstupy na lekcie, tančiarne a párty za 50€

Doplňujúce informácie:

 • dopĺňanie kreditu je možné kedykoľvek, zakúpením kreditu v 20€ intervaloch
 • získanie karty/kreditu je možné vybavením na mieste, v klube. To úhradou v hotovosti, kartou alebo aj darčekovou poukážkou, ak takú vlastníte 🙂 Info o darčekovej poukážke TU.
 • využívanie klubovej karty a zliav je umožnené každému záujemcovi a držiteľovi klubovej karty. Nie však držiteľovi, ktorý porušil alebo porušuje interné predpisy a alebo vykonáva kroky akokoľvek poškodzujúce alebo negatívne ovyplyvňujúce prevádzku a ambície klubu a jeho návštevníkov a celkovo programu klubových kariet
 • karta je vlastníctvom klubu a jednému užívateľovi sa umožňuje bezplatné používanie iba jednej karty. Duplicitné vlastníctva sú blokované alebo povolené po úhrade poplatku 12€ za každú kartu navyše.
 • v prípade nevyužívania karty, prosíme, kartu vrátiť
 • pri strate karty a pri požiadaní a získaní novej karty je potrebné uhradiť poplatok 12€

Hard facts:

 • systém členstva a klubovej karty je navrhnutý a vyvíjaný tak, aby tešil zákazníkov - držiteľov - odbúravaním administratívy a zaujímavými ponukami. Snahou klubu La Bomba je mať čo najviac tešiacich sa a spokojných zákazníkov 🙂
 • funkčnosť a perspektíva systému členstva a klubovej karty závisí od dvoch základných faktorov: od celkového nastavenia udalostí (zodpovednosť klubu) a taktiež aj od spôsobu využívania dostupných výhod (konanie zákazníkov)
 • držiteľ karty sa rozhodnutím prijímať výhody súvisiace s držaním klubovej karty zaväzuje využívať klubovú kartu v zmysle klubom navrhnutých postupov
 • držiteľ karty berie na vedomie a súhlasí, že prevádzka klubu si vyhradzuje právo kontroly využívania kariet v zmysle pravidiel, a to formou výzvy k preukázaniu totožnosti alebo foto-video-vizuálnymi alebo podpisovými prostriedkami.
 • držiteľ karty berie na vedomie, že v prípade poskytnutia karty inej osobe bude vystavený výzve na uhradenie spôsobených nákladov (vrátane nákladov ušlého zisku a režijných nákladov) a zablokovaniu klubovej karty do momentu vyriešenia nežiaducej situácie
 • držiteľ karty čerpaním výhod karty potvrdzuje, že je oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) prevádzkovateľa klubu La Bomba: https://labomba.club/vop a že s uvedenými podmienkami súhlsí.
Odber noviniek
Odoberať náš newsletter sa oplatí! Ak chcete dostávať novinky, aktuálne informácie o tanečných kurzoch, párty a vedieť všetko z pestrého života v klube La Bomba, nezabudnite sa registrovať. Teraz už viete, že vám žiadna udalosť neutečie.

La Bomba
café & dance club
Prievozská 18
821 09 Bratislava


Klub - prevádzka, kurzy, registrácie, rezervácie
info@labomba.club
02 4488 9988
Užitočné informácie
Ako k nám
Parkovanie možné pred objektom.
MHD: zastávka Prievozská  (201, 202, 208, 70, 74, 98, N72) 

Všeobecné obchodné podmienky:  TU - v20170927
Rezervácie
Rezervačný formulár pri konkrétnej udalosti alebo mailom alebo telefonicky.
Spolupráca
Tešíme sa na spoluprácu s novými ľuďmi, ktorých vždy radi privítame v našom tíme. Ak máte záujem o brigádu alebo inú prácu, neváhajte a kedykoľvek nás kontaktujte.
Otváracie hodiny
LETO (máj – september)
Pondelok: 10:00 - 00:00 
(júl – august do 17:00)
Utorok: 10:00 - 00:00
Streda: 10:00 - 00:00
Štvrtok: 10:00 - 00:00
Piatok: 10:00 - 04:00
Sobota: 10:00 - 04:00
Nedeľa: podľa rozvrhu
ZIMA (október – apríl)
Pondelok: 17:00 - 00:00 
Utorok: 17:00 - 00:00
Streda: 17:00 - 00:00
Štvrtok: 17:00 - 00:00
Piatok: 21:00 - 04:00
Sobota: 21:00 - 04:00
Nedeľa: podľa rozvrhu
Otváracie hodiny môžu byť prispôsobené konkrétnym udalostiam (aktuálny program: www.lafiesta.sk/events) a aktuálnemu počtu hostí bez predchádzajúceho informovania. Ďakujeme za pochopenie.
© 2017 labomba.club Všetky práva vyhradené. Made by CITADELA
La bomba
facebook-officialenvelopephone-handsetclocklinkmenu